Kirish

Aminova Feruza Hayitovna , "Pedagogika va boshlang'ich ta'lim metodikasi" fani o'qituvchisi

Aminova Feruza Hayitovna - "Profi University"ning "Pedagogika va boshlang‘ich ta'lim metodikasi" o‘qituvchisi, dotsent. U doktorlik dissertatsiyasini "Hadislarda ijtimoiy-estetik masalalarning aksiologik tahlili" mavzusiga bag‘ishlagan. Pedagogik faoliyati davomida "Xalq ta'limi a'lochisi" mukofoti bilan taqdirlangan.