Test namunalari

Yo'nalishlar bo'yicha namunaviy testlar (Rus tili)

Пробный вариант заданий по направлениям

 (Русский язык)