Natijalar

30-avgustdagi imtihon natijalari

30.08 da Navoiy shahrida bo'lib o'tgan kirish imtihoni natijalari