Ilmiy
Kirish
Kirish

Kafedralar

O'qituvchilar

Ko'proq
Marketing

Ko'proq
Repetitor

Ko'proq
Xalqaro bo'lim

Ko'proq
Ma'muriy va boshqaruv xodimlari (AUP)

Ko'proq
Ilmiy bo'lim

Ko'proq
Ma'muriyat + akademik bo'lim

3+ O'qituvchilar
Ko'proq