Kirish

Safarova Go‘zal Qudratovna , O‘zbek tili va adabiyoti o‘qituvchisi

Safarova Go‘zal Qudratovna - “Profi University”ning “Maktabgacha va boshlang‘ich ta'lim” kafedrasi ona tili nazariyasi va amaliyoti fani o‘qituvchisi, PhD, dotsent. O‘zbek tili va adabiyoti doirasida bir necha ilmiy ishlari va maqolalar muallifi.

Bog‘lanish uchun: gozalsafarova03041979@gmail.com