Kirish

Shoyusupova Aziza Asfandiyorovna , Pedagogika va psixologiya o‘qituvchisi

Shoyusupova Aziza Asfandiyorovna - "Profi University"ning "Pedagogika va psixologiya" kafedrasi o‘qituvchisi, PhD. 80 dan ortiq ilmiy ishlari mavjud. Maqolalari respublika va xalqaro nashrlarda chop etilgan.

Bog‘lanish uchun: aziza.shayusupova@gmail.com